הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

02-5664627
08-6588008

 
 
מכללת ברק המכללה המובילה לרפואה משלימה, מזמינה אתכם להתרשם ממגוון מסלולי הלימוד.

רק בברק ניתן לשלם בכספי הפקדון .
 
 
בברק מסלול מיוחד לדוקטוראט ברפואה משלימה.
 
מסלול מיוחד לדוקטוראט ברפואה משלימה מוכר בארץ ובחו"ל

שעות פעילות:
א-ה 9:00-21:00
ימי ו' וערבי חג
9:00-14:00
 
פרטי הגעה:
רחוב התעשיה 2
כניסה ב' קומה 2 
   ראיונות טלויזיה    פתיחת קורסים בקרוב
 
    שלוחת הדרום
    שלוחות לימודים
    מסלול לקבלת תואר
    מסלול ללימודי הסמכה
    סדנאות והעשרות
    ספרים
    מאמרים
    ראיונות טלויזיה
    צוות המרצים
    ברק מעניקה לקהילה
    ספא דגים
    ברק ספא
    סטודנטים ממליצים
    למה ללמוד במכללת ברק?
    פתיחת קורסים בקרוב
    קורס פענוח ציורים
    סדנאת פסיכולוגיה חיובית

 

חשיבות שמו של האדם על פי הקבלה

 
 
חשיבות שמו של האדם
מתוך ספרו של ד"ר זיו מאיר "מיסטיקה מאגיה ותקשור ביהדות"
שינוי שם
לדעת המקובלים: שינוי השם מסוגל לבנים, וראיה משרה אמנו (ודווקא אם ייעשה ע"י חכם וירא שמים באמת ומבין גדול בזה, וד"ל) (גמ' ר"ה טז).
בגמרא  הכוונה לאברהם ושרה,  אשר כמסופר המלאכים שינו את שמם מאברם ושרי, לאברהם ושרה, כאשר בעקבות שינוי זה הולידו את יצחק. מקרה זה הוא דוגמא לכוחות הטמונים בשם האדם לגבי הצלחותיו השונות...
אסור לתת שם, כשמו של אדם שאין לו בנים.
ידוע הוא כי השם גורם, ויש אדם הנקרא על שם אדם אחר שהיה עקר. דבר זה יכול להשפיע גם על הנקרא בשמו. לפיכך על ההורים לקרוא שם ביניהם על שם אדם ראוי וצדיק ובעל בנים ומוצלח.
הרב הגדול יהודה פתייא זיע"א כתב בספרו מנחת יהודה (רוחות מספרות), בסוף סימן פ"ח, על עניין זה וז"ל:
"וממוצא דבר בין יבין האדם, כי מי שנולד לו בן או בת והוא קורא את שמותם בשם אותם המתים, הרי הוא מכניס לאותם הילדים בסכנה עצומה. יען כי יתגלגל אותו המת בולד ההוא הנקרא על שמו. ואם אותו המת הוא מחוייב סקילה או שריפה או הרג וכיוצא בזה, יגרום שאותו הילד ימות באותה מיתה בקצרות שנים (בגיל מוקדם). ואם נתחייב כמה מיתות, הוא מתגלגל בכמה ילדים הנקראים בשמו וכולם הם מתים רח"ל (רחמנה ליצלן). וכל ילד הקרוב יותר ממשפחתו, הוא מקודם להתגלגל בו יותר משאר בני משפחתו, כמו שנאמר או דודו או בן דודו יגאלנו וכו', וכמבואר בדברי האר"י ז"ל בספר הלקוטים בירמיה (סימן ח) יעויין שם.
ובדידי הוה עובדא (כמסופר שם ), שקראתי את שם בני בשם מת אחד ממשפחת אמי, בעוד שלא הייתי יודע דבר זה, ונפטר הילד ההוא בעודו יונק משדי אמו, גם כל בני משפחת אימי קראו את בניהם בשם המת ההוא, והם היו כמו עשרה בנים, ורובם מתו. מהם מתו בזמן היניקה, ומהם מתו בהיותם בחורים בני י"ח שנה או יותר, ומהם מתו בשנת חופתם, ולא נשאר מהם כי אם שנים בלבד. ואחר שמת לי אותו הילד, בא אלי אותו המת בחלום, וחילה את פני לחזור ולקרוא את שמו פעם שנית, באמרו כי מה שמת הילד ההוא, הטעם הוא לפי שעדיין לא היה נגמר דינו מכף הקלע, אבל עכשיו הרי הוא נגמר דינו, ולא תירא עוד שמא ימות הוולד. אמרתי לו אין מחויב אני להכניס את בני בספק סכנה לכבודך. אמר לי אם כן לא תתעבר אשתך בבן אלא בבת. אמרתי לו אפילו אם יוולדו לי ז' בנות זה אחר זה איני רוצה לקרוא עוד את הולד בשמך. וילך לו המת מאיתי בכעס.

גם פעם אחרת בשנת התרס"ז אירע מעשה אחרת, שהלכתי ביום המילה אצל יולדת אחת מבני משפחתי, והילד הנימול קראו אותו בשם אבי אביו אשר נפטר בשנת תרס"ה. ובהיותי יושב אצל הנימול נתנמנמתי מעט כמו חצי דקה, וראיתי איך בא אותו המת, וישב לו אצל הנימול, ותכף ומיד הקטין את עצמו ועשהו כמדת גוף הנימול, ועלה ושכב על הנימול אחוריו כנגד פני הנימול, וכוין את איבריו כנגד אברי התינוק ונבלע כולו בתוך התינוק, דוגמת המים הנבלעים בכלי חרס שהיה עומד בחמה בחודש אב. ונתעוררתי מקול צעקת התינוק שצעק ובכה מכאב, וקראו לרופא לבקרו ולא הועיל, ואחר כ"ד שעות נפטר התינוק ההוא, רחמנא ליצלן.
ולכן אין אני מזכיר אלא מזהיר ומצווה לכל א וא' מישראל שלא יקרא את שם בנו בשם המת, אם לא דקים ליה בגוויה (אלא רק אם היה ) שהיה איש צדיק הולך בדרך תמים, וכולי האי ואולי, יען כי רוב בני האדם אינם נמלטים מהגלגולים" עכ"ל לעיניננו.
וכתב בספר חסידים (סימן רמד) וז"ל: "ועוד אומר דברים שהשם גורם לטובה או לרעה. לטובה, יש אדם שכל הנקראים בשמו יצליחו לגדולה וכו'. ויהיו בניו קיימים ויעמידו תולדות. ויש שכל אלה להיפך וכו'. כיצד, יראה אדם כשיש שני אחים יקראו שם בניהם ובנותיהם אחר שם פלוני, אפילו אחר צדיק, ומתו בלא תולדות... אל יקראו יותר באותו שם..., וכשם שיראה החכם שכך הוא, אל יאמר אקיים לאבותי שם שלא ישכח, והוא רואה שנקראים אחרים ונכשלו, הרי הוא נושא אל נפשו עוון, ואין באלה הדברים משום ניחוש" וכו' עכ"ל.
שם קדוש
יתפללו האיש ואשתו להקב"ה שיתן להם בנים זכרים הגונים וכשרים, ויכוונו בשם הקדוש "כוזו", שהוא שם קדוש היוצא מאותיות שאחרי שם הוי' ב"ה, וכמו שכתב רבינו בחיי פרשת וישב. (רפו"ח עמ' מ"ג ע"ב).
שם שדי
שם שד"י מסוגל הרבה לפקידת עקרות. וז"ל בעל הטורים (בראשית לה יא") "אני אל שדי פרה ורבה, הוא שם של עליה אות ה' מכסף דווקא. ב) תשא האשה עליה או בתוך הכיס עשב הנקרא "רודא". ורצוי מאוד שיהיה גם בביתה.
 לפרטים נוספים ומידע על הרשמה אנא מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם. חייג עכשיו! 02-6483663
 
במכללת ברק אנו שמים את הסטודנט במרכז, לימודי רפואה משלימה הם לימודי רפואה לכל דבר, אין לזלזל ברפואה טבעית. כידוע הרפואה הסינית היא בת יותר מ-2000 שנה, זוהי רפואה שלמה שמבוססת על אלפי שנות נסיון. ,תמצאו אצלנו את מיטב המורים והמרצים בתחום ופורום לימודי רפואה מצויין. אצלנו לומדים פסיכותרפיה הוליסטית ברמה מאוד גבוהה, רפואה סינית מסורתית, נטורופתיה ועוד הרבה קורסים, מסלולים והעשרות. במכללת ברק ללימודי רפואה משלימה יש את מבחר הקורסים הגדול ביותר (יותר מ40), אנו מובילים את לימודי רפואה משלימה בארץ וההכרה שלה במוסדות השונים.
קורסים
האתרים שלנו:

אחר:

קישורים:

ההתאחדות הישראלית לשיטות ריפוי 
ברק ספא